Libor Liška

Vážení,

V souvislosti s přípravou projektu další etapy obytné zóny v Letkově V Podlesí vaší kanceláří mi dovolte, abych jako starosta obce Letkov i jako občan, který bydlí v první realizované části projektu, vyjádřil své názory a pocity k připravované i již realizované části projektu.

V obecné rovině jako starosta musím konstatovat fakt, že spolupráce obce se silným developerem, řešícím ucelené území obce, je naprosto optimální forma rozvoje obce v oblasti rozšiřování obce na plochách bydlení z platného územního plánu. Tady má obec možnost ovlivňovat podobu projektu a zároveň má efektivní postavení při jednání o budoucím majetkoprávním vztahu k budované infrastruktuře v řešeném území a o další následné spolupráci. Dalším pozitivem, které vnímám, je rychlost realizace přípravné fáze i vlastní výstavby projektu obytné zóny a tím i následná možnost okamžitého zahájení individuální výstavby RD, která ve svém důsledku obci přináší brzké příjmy do rozpočtu. Tyto příjmy potom může obec využít pro zlepšování podmínek pro bydlení ve starších částech obce.

V osobní rovině se musím přiznat, že v minulosti jsem se dopustil při nákupu pozemku pro výstavbu RD chyby v podobě nákupu stavebního pozemku v lokalitě, která je územním plánem sice určená k bydlení, ale dodnes tam povolení výstavby závisí na dořešení infrastruktury a majetkoprávních vztahů ke komunikacím. Několik let jsme se pokoušeli tuto situaci dořešit, ale s chabými výsledky. Nakonec jsme využili možnosti koupě kompletně připraveného pozemku v lokalitě V Podlesí se všemi náležitostmi a s odstupem času mohu říci, že to byla správná volba a umožnila nám okamžitě řešit potřebu bydlení v Plzni.

Naše rozhodování při koupi pozemku pozitivně ovlivňovala existence regulačního plánu, který obsahuje poměrně striktní omezení. Tyto omezení vnímám jako záruku zajištění a udržení výstavby RD v rozumných mezích s možností uplatnění kreativity ve vytyčených mezích.

Letkov je příjemné místo k bydlení a zájemcům o koupi stavebního pozemku mohu z osobní zkušenosti nákup komplexně připraveného pozemku v rámci realizace další části projektu V Podlesí opravdu doporučit. Po dokončení druhé etapy obytné zóny V Podlesí předpokládám i rozšíření trasy MHD v obci a tím dojde ještě k většímu využití sousedství blízké Plzně při zachování výhod vesnického stylu bydlení v naší obci.

S pozdravem

Libor Liška

Liška

 
 

Prohlédněte si další weby RK PUBEC: