Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Jan Soukup je zakladatelem atelieru Soukup, jeho jednatel a odborník na historickou architekturu, výtvarné umění a historii, zejména města Plzně. Předseda Obce architektů plzeňského regionu, předseda občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska a Klášter Chotěšov. Autor mnoha článků a přednášek o historické architektuře, ředitel Diecézního muzea v Plzni a autor jeho výstav.

Letkov, osada rodinných domků jako ilustrace sousedství

Vesnice v okolí našich velkých měst se zaplňují rodinnými domky lidí, kteří nechtějí bydlet ve společných domech, kteří vítají trochu volné plochy okolo sebe jež jim patří a mohou si ji zvelebovat po svém. Mnohdy se stává, že původní ves je tou menší částí osídlení. Tato snaha vedla v 90. letech 20. století dokonce ke snížení počtu obyvatel v Plzni. Ale nedivme se, pro většinu lidí je žádoucí kvalitou klid, čistota a blízkost přírody i když to znamená dojíždění za prací.

Takovou novou lokalitou je obytný soubor rodinných domků v Letkově, raději bych řekl osada, vytvořený a realizovaný Ing. Pavlem Pubcem a jeho spolupracovníky. Je skutečností, že takových souborů je mnoho, ale přesto tento je něčím výjimečný a myslím, že je to vidět na první pohled.

Při založení osady bylo jednotně navrženo oplocení domů a vytvořeny regulativy pro sjednocení měřítek domků a jejich vnějších prvků. Toto se stalo základem pro sjednocení vnější tváře osady a tím se zamezilo známému výtvarnému chaosu z jiných míst. Přispělo to k tomu, že na první pohled je patrné, že domy o sobě vzájemně vědí, že se soubor nestal množinou nesourodých staveb, ale harmonickým svými stejnými střechami, obdobnou výškou a použitými architektonickými prvky. Asi tak, jako obdivované zachované historické vesnice, jež jsou ilustrací pojmu sousedství. Žádný dům se nevyvyšuje nad vedlejší, žádný dům nestrhává na sebe pozornost. Vlastnost dávno zapomenutá, ale žádoucí, která navozuje pocit rovnoprávného sousedství a domova.  Proto tyto kvality jsem se rád na tvorbě domků v osadě podílel.

Ostatně pan Pavel Pubec si zvolil místo za svůj domov a myslím, že záruka jeho osobní přítomnosti v lokalitě je nejlepším signálem pro další zájemce o bydlení v Letkově.

Ing. arch. Jan Soukup
ATELIER SOUKUP s.r.o.

Realizace atelieru Soukup v Letkově

 
 

Prohlédněte si další weby RK PUBEC: