Obytná zóna Letkov, V Podlesí I. se nachází v obci Letkov nedaleko západočeské metropole Plzně na ploše cca 15 ha v mírném svahu vklíněném mezi rozsáhlý lesní komplex a je tvořena 80 stavebními parcelami o průměrné velikosti 1500 m2, které jsou určeny na výstavbu individuálních rodinných domů.

Výstavba Pubec s.r.o. jako developer vybudovala v této zóně kompletní inženýrské sítě (kanalizaci, vodovod, elektřinu a plyn) včetně komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Obytné ulice vydlážděné kvalitní žulovou dlažbou poskytují nejen dostatek parkovacích míst, ale také velké množství zeleně či lavičky vybízející k odpočinku.

Ulice byly osázeny různými druhy stromů, které pak daly vzniknout jednotlivým názvům ulic (Javorová, Babyková, Jasanová, apod.). Součástí prodeje pozemků bylo též jednotné oplocení, a to dřevěné směrem do ulic a z drátěného pletiva mezi jednotlivými parcelami, dále pak automatická vjezdová vrata, kóje na popelnice, jednotné poštovní schránky a zvonky.

Rozumný urbanistický regulativ zajišťuje vzájemný soulad individuálně stavěných rodinných domů (zastavěná plocha max. 230 m2, vzdálenost domů od plotů min. 6 m, domy mohou být přízemní s podkrovím, se sklonem střechy cca 42 stupňů, mohou být podsklepené, ale s úrovní přízemí max 1 m nad přilehlým terénem, atd.). Vítané jsou terasy, zahradní úpravy s jezírky, event. venkovní bazény do určité velikosti, nejsou však povoleny tenisové kurty či různé kolny.

Velikost parcel, dostatek zeleně, přilehlý les a nadstandardní provedení obytných ulic v obytné zóně Letkov, V Podlesí I. tak nabízí velmi kvalitní a příjemné bydlení odpovídající požadavkům současného trhu.

 
 

Prohlédněte si další weby RK PUBEC: