Referenční dopisy

Libor Liška

Naše rozhodování při koupi pozemku pozitivně ovlivňovala existence regulačního plánu, který obsahuje poměrně striktní omezení. Tyto omezení vnímám jako záruku zajištění a udržení výstavby RD v rozumných mezích s možností uplatnění kreativity ve vytyčených mezích.

přečíst celý dopis

Rostislav a Dagmar Kotilovi

Velice se nám zamlouval také celkový záměr investora projektu nově budované zástavby obce – zejména pak ojedinělé prostorové uspořádání parcel a jejich velikosti, které spolu s kvalitními, dostatečně širokými dlážděnými komunikacemi a s regulačními pravidly vytvářejí pro všechny budoucí stavebníky dobré předpoklady pro zajištění soukromí jejich budoucích domovů.

přečíst celý dopis

Ivan a Lída Škábovi

Když jsme podle našich kritérií vyhodnotili desítky nabízených variant, vyšla nám jednoznačně lokalita v Letkově – Podlesí,... Získali jsme pocit, že investorovi záleželo zejména na prostředí a spokojenosti budoucích obyvatel. Celá lokalita tak výrazně převyšovala svoji kvalitou všechna ostatní navštívená místa, která spíše ukazovala na záměr získat co nejvyšší výnos bez ohledu na výsledek.

přečíst celý dopis

Michal Kraus

To co se mnohým zdálo jako omezující – tedy přísnější regulativ – jsme uvítali a čas potvrdil, že to bylo rozhodnutí správné. Jedete–li kolem určitě si všimnete, že se tady díky tomu neobjevuje žádná kopie Disneylandu ani podnikatelské baroko.

přečíst celý dopis

 
 

Prohlédněte si další weby RK PUBEC: